sprzedawca

 

Przygotowuje towary do sprzedaży

Na bieżąco uzupełnia asortyment na sali sprzedażowej

Zabezpiecza towar przed uszkodzenie, kradzieżą

Udziela klientom dodatkowych informacji na temat sprzedawanych produktów

Obsługuje klientów, w tym pakuje towar, przyjmuje należność

Przyjmuje reklamacje

 Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:
• Sprzedawać produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej lub hurtowej.
• Obsługiwać nabywców bezpośrednio lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową lub przez Internet).
• Organizować zaopatrzenie i przyjmować dostawy towarów, sprawdzać towary pod względem jakościowym i ilościowym.
• Przygotować produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania.
• Zajmować się reklamacjami zakupionych towarów.
• Zawierać transakcje sprzedaży oraz wystawiać faktury.

Praktyka zawodowa

  • W klasie I i II -  2 razy w tygodniu,
  • W klasie III - 3 razy w tygodniu.

    Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia jest młodocianym pracownikiem. Podpisuje umowę na cały cykl kształcenia z wybranym przez siebie pracodawcą. W razie braku takiej możliwości, szkoła pomaga w zawieraniu umów z pracodawcami

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) po III klasie

Praca: sklepy detaliczne, hurtownie, sprzedaż akwizycyjna.

Możliwość dalszego kształcenia: szkoła Branżowa II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Wychowanie fizyczne

Języki obce
Język angielski

Baza dydaktyczna szkoły
7 sal komputerowych, trzy sale z tablicami multimedialnymi, wszystkie sale wyposażone w rzutniki, dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-ruchowy, bieżnia, bar z możliwością zakupu ciepłych posiłków

Współpraca międzynarodowa
Uczniowie mają możliwość realizowania praktyki zawodowej za granicą, np. w Anglii, Hiszpanii. Realizujemy programy: Erazmus+, eTwining, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołami na Litwie i Ukrainie.

Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Badania lekarza medycyny pracy
Na badania lekarskie kieruje pracodawca, z którym kandydat podpisuje umowę o praktyczną naukę zawodu..

INFORMACJE O SZKOLE

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład, którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku.

W chwili obecnej uczy się tu około 845 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.
Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich.

Uczniowie uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.
W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.